Over Aarding

Over Aarding

Meet the Changemakers

Deel IV  John over Aarding.

Een interview met Marlies van Echteld

Het gaat om Balans

De Beuk en de Eik

Wat is Aarding?

Aarding is dat je voeten, je wortels zeg maar in de grond staan. Niet oppervlakkig. Maar diep. Ik gebruik wel eens het volgende voorbeeld: het verschil tussen de aarding van een Beuk en een Eik.

De aarding van een beuk is heel oppervlakkig. De wortels gaan niet diep, maar spreiden zich ver. De beuk gaat daardoor niet diep de grond in. Een eik daarentegen gaat diep de grond in. Dat is een stabiele aarding. Heel diep geworteld zijn in heel veel aardelagen.

Soms zeggen de mensen wel eens dat ze goed geaard zijn en dan laat ik ze voelen hoe een beuk geaard is. Dan voelen ze zich geaard. Zo geaard zijn ze dan, want dat hebben ze geleerd. Dan verander ik die beuk naar een eik. Dan laat ik ze voelen hoe de eik geaard is. En dan merken ze opeens, ik ben ineens veel dieper geaard.

Waarschijnlijk voel jij het nu ook. Dat is nou een klein beetje verschil tussen de ene en de andere aarding.

En wat ik doe, doe ik ook altijd vanuit die aarding die juist is opr dat moment.. Dus de energie laten komen en verbinden met jouw eigen energie.  Dat je vanuit jouw eigen aarding werkt, met de wortels en diep geworteld. Dan krijg je vrij snel verbinding met natuurwezens. Dat is met eigenlijk bij mij met elkaar verbonden. De kabouters zitten aan de laag van de beuk te werken. Die zitten ter hoogte van je enkels tot een beetje in de grond. Maar je hebt ook bepaalde Aardemannetjes en die zitten heel diep.

Ik probeer dat verder los te maken en meer ruimte te creëren.  Want op het moment dat je een boom in de grond zet of een plant in de grond zet en je doet het in hele verstikkende aarde. Dan groeit die juist niet. Op het moment dat je de grond los hebt, dan groeit die. Als je het omspit dan komt er weer lucht in de aarde en dan gaat het sneller groeien. Dat is wat de kabouters ook doen. En ik doe dat ook..

Is het altijd belangrijk om een aarding als een Eik te hebben?

Nee, de ene persoon heeft hier en ander heeft daar meer connectie mee. Sommige mensen hebben genoeg aan een aarding als een Beuk. Maar er is wel een verschil. Op het moment dat je dieper je aardelagen in wil, dan is die Beuk niet genoeg. Dan kan je beter een aarding als een Eik hebben.

Wat merk je als je niet goed geaard bent?

Een van de dingen die kan gebeuren, als je niet goed geaard bent, is dat je sneller uit je lichaam treedt. Of je voelt je duizelig en het is alsof je een beetje zweeft in je lichaam. Op het moment dat ik de energie heel hoog zet, bijvoorbeeld tijdens een workshop of een persoonlijk consult, dan wordt de andere persoon ook automatisch dieper in de aarding gezet. En dat moment is heel belangrijk  Want het is belangrijk om de balans goed te hebben. Je blijft eigenlijk constant op een soort nulmeting zitten. Als je 100 meter de diepte in gaat, dan ga je ook 100 meter omhoog. Anders klopt de verhouding niet.

Als de aarding in balans is, dan zal je transformatieproces dieper in je systeem verankerd worden. Dus anders gezegd, je komt dan in jouw eigen veilige aardelichaam, waar datgene  mag gebeuren waar je op dat moment klaar voor bent. Net zoals een baby in de baarmoeder groeit en veilig is.

Het gaat om een aarding. Een verantwoorde Aarding. Ik zeg wel eens een stabiele aarding. Maar ik weet niet of dat het goede woord is. Ik ben nog niet op een mooi woord komen.

Misschien bedoelt John wel Aarding in Balans

Tot zover John over Aarding. John vertelt volgende keer meer over natuurwezens en over aardehealingen.