Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Paikea Dragon gevestigd aan Jacob van Campenlaan 387 1222KL in Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:

www.paikeadragon.nl

Jacob van Campenlaan 387

1222KL Hilversum

06-53404196

info@paikeadragon.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

 

Wanneer jij een contactformulier hebt ingevuld of per e-mail een aanvraag hebt gedaan voor een massage, reading, healing of coaching worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Ik verwerk alleen de gegevens die jij mij zelf hebt verstrekt.

 

Je kunt verderop in deze privacyverklaring lezen hoelang ik deze gegevens bewaar en met welk doel.

 

Ik kan de volgende gegevens van jouw verwerken:

 

Voor- en achternaam

E-mailadres

Geboortedatum

Adresgegevens

 

Mailwisselingen, papieren archief van behandelplan.

 

Echter, niet alle gegevens die jij mij verstrekt, worden ook daadwerkelijk door mij bewaard. Verderop in deze Privacy Voorwaarden lees je hier meer over.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 

Paikea Dragon heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@paikeadragon.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

 

Paikea Dragon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van de betaling en het maken van de Paikea Dragon behandelingen.

Paikea Dragon verstuurt nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail. Maakt gebruik van je e-mailadres voor het mailen met jou over de aangevraagde reading, healing, coaching of massage en de verzending van de factuur.

Paikea Dragon verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Door de gegevens te verstrekken geef je Paikea Dragon toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Paikea Dragon neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Paikea Dragon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Het behandelplan cq verslag wordt op papier gemaakt en in ordners opgeslagen. De opslag wordt volgens de hieronder genoemde termijnen.

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in Google contacten.

 

Paikea Dragon mailt via Gmail. Het besturingssysteem van de computer is Windows 10. Mijn website wordt gehost door IT2Day en je kunt hier de privacyverklaring van IT2Day nalezen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

 

Paikea Dragon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Voor- en achternaam aanvrager

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: voor de Belastingdienst

 

E-mailadres van de aanvrager

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: voor de Belastingdienst

 

Mailwisselingen, soort van de gevraagde reading, healing, coaching of massage, achtergrondinformatie en geboortedatum.

Paikea Dragon gebruikt deze informatie enkel om de afstemming te kunnen maken, jou van informatie te kunnen voorzien en je vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd nadat de afstemming is gemaakt en naar jou is verzonden.

 

Het behandelplan-verslag archief

De gemaakte behandelplan-verslagen worden zelf wordt 7 jaar bewaard. Om de behandeling op een langere termijn te monitoren. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de Het behandelplan-verslag definitief verwijderd.

 

Wil je niet dat ik de afstemming gedurende 7 jaar bewaar, dan kun je dit bij mij aangeven via info@paikeadragon.nl Ik zal de verslaglegging verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Paikea Dragon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Social media

Paikea Dragon wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via Facebook, door gebruik te maken van de Facebook-button op onze website. Lees hier de privacyverklaring van Facebook om te weten hoe zij omgaan met privacy.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Paikea Dragon gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

 

Google Analytics

 

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren.

 

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

 

Uitschakelen en verwijderen van cookies

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.

Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 

Op de website ‘Your Online Choices’ kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen. Klik daarvoor hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paikea Dragon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paikeadragon.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Paikea Dragon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Paikea Dragon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Paikea Dragon via info@paikeadragon.nl

 

Wijzigingen

 

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.